Свободен енергиен пазар

Игри

Информация за страница Свободен енергиен пазар

   Понятието свободен енергиен пазар включва в себе си разнообразни по характер аспекти, всеки един от които е с огромно значение за обикновените потребители и за производителите на електричество. Пазарът в страната е изцяло либерализиран за големите консуматори или с други думи за потребителите с привилегии още от 17-ти декември 2012-та година. От тази важна дата вече са изминали близо три години и два месеца, ето защо е редно да се запитаме дали са настъпили някакви по-съществени и положителни промени и ползи за хората. Присъединените на средно напрежение фирми са в по-голямата си част именно такива привилегировани консуматори, за които вече стана дума. Що се отнася до присъединилите се с ниско напрежение фирми, то съществуват и такива, но за сметка на това те са длъжни да покриват определени изисквания. Така например мощността им трябва да е минимум от 100 киловат/часа. Стандартизираните товарови графици се въведоха в периода на предишните две години, а те също са ключов елемент.

    Предимствата и ползите от създаването на свободен енергиен пазар са много на брой, но е трудно и дори невъзможно да бъдат изброени в пълната им цялост. Все пак е редно поне да се споменат онези от тях, които имат ключово значение и едновременно с това са лесно разбираеми за потребителите. Разпадането на монопола и създаването на взаимно конкурираща се среда за търговците на енергия е пряко и неразривно свързано със занижената цена на енергията и повишаване на качеството по време на обслужване. Ето защо всеки един от многобройните клиенти на територията на страната разполага с привилегията не само сам да избира търговци и доставчици на енергия, но и да договаря стойността на цената за нейното ползване. Условията по договора и фактурирането наред с други клаузи също са в правомощията на клиента, което отново се дължи на свободния характер на пазара за енергия. На свободния пазар е длъжен да се регистрира абсолютно всеки абонат, който е присъединен на средно напрежение. Ако това поради една или друга причина не се случи, обслужването му преминава в ръцете на институцията Доставчик последна инстанция. Клиентите със 100 киловт/часа имат право, но не са задължени да се регистрират на пазара.

    Договарянето на по-ниската цена и произтичащото от това повишено качество в обслужването са двете най-големи предимства за регистриралите се на свободен пазар на енергия. Вероятно много хора с пълно основание си задават въпроса дали има някакви сериозни рискове от проявената инициативност, свързана с излизането на свободния пазар. Всъщност отговорът на това питане е сто процента отрицателен, защото самата либерализация следва директивите в Трети енергиен либерализационен пакет, създаден пряко от ЕС. Той се отнася до търговията не само с електроенергия, но и природен газ. За съжаление страната ни се нарежда на едно от все още малко останалите свободни места, които дават шанс за излизане на пазара в рамките на Европейския съюз. Разпределителната мрежа принадлежи към ЕРП, а клиентът може единствено да избира търговеца на енергия за сметка на своя доставчик. Два са сключените договори при излизането на пазара – с електроразпределителното дружество и с търговеца.

Етикети:   Ел.енергия , Електричество , Свободен пазар на електроенергия
eXTReMe Tracker